Grunty

Teren z przeznaczeniem przemysłowym

atrakcyjna działka 2.4247ha pod inwestycję,
Baranowice, pow. wrocławski

Działka przemysłowa, niezabudowana z ustalonym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia całkowita 24247 m2. Nr KW WR1S/00040153/6
Atrakcyjna cena oraz lokalizacja, dosłownie obok autostrady A4 i obwodnicy Wrocławia; to bezsprzeczne atuty tej działki.s
Idealna miejsce na fabrykę, magazyn czy centrum logistyczne.

Więcej informacji tutaj >>
Skontaktuj się z Nami w celu poznania wszelkich szczegółów.


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - Wrocław, dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 122
Najistotniejsze zapisy planu:
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z urządzeniami towarzyszącymi.
 1. Przeznaczenie podstawowe.
  • 1) Produkcja.
  • 2) Bazy obsługi transportu i logistyki w tym składy magazyny i stacje paliw.
  • 3) Usługi.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne.
  • 1) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym zbiorniki wód opadowych, rowy melioracyjne stacje transformatorowe, pompownie itp. realizowane zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych (...)
  • 5) Nie ustala się szczególnych wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia.
  • 6) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może przekraczać 12 m licząc od poziomu terenu.
  • 7) Powierzchnia zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi itp.) – nie więcej niż 80% powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.
  • 8) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – nie mniej niż 20% powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.